Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. studenoga 2017. uputila Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) – Francesca Cadeddu protiv Agenzie delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari i dr.

(predmet C-667/17)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Francesca Cadeddu

Tuženici: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Prethodno pitanje

Moraju li se članak 80. Uredbe (EZ) br. 10831 Vijeća Europske Unije od 11. srpnja 2006., i članak 2. stavak 4. iste uredbe, tumačiti na način da im se protivi odredba poput one iz članka 50. stavka 1. točke (c) DPR-a br. 917 od 22. prosinca 1986., u skladu s kojom se dohotkom od nesamostalnog rada smatraju „(c) iznosi koje bilo tko isplaćuje na ime stipendije ili naknade, nagrade ili subvencije u svrhu obrazovanja ili stručnog osposobljavanja, ako korisnik sa subjektom koji vrši isplatu nije vezan odnosima zaposlenja”, koji stoga podliježu općem oporezivanju dohotka fizičkih osoba (IRPEF), čak i kada se stipendija isplaćuje iz europskih strukturnih fondova?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 2., str. 120.).