Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. novembrī iesniedza Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Itālija) – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari u.c.

(Lieta C-667/17)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Pamatlietas puses

Prasītāja: Francesca Cadeddu

Atbildētāji: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna un Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006 1 , 80. pants, kā arī šīs pašas regulas 2. panta 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir tāda tiesību norma kā 1986. gada 22. decembra D.P.R. Nr. 917 50. panta 1. punkta c) apakšpunkts, saskaņā ar kuru ienākumam no algota tiek pielīdzinātas “c) summas, ko jebkurš piešķīris kā stipendiju vai pabalstu, prēmiju vai subsīdiju mācību vai profesionālās sagatavošanas nolūkiem, ja saņēmējs nav darba attiecībās ar subjektu – izmaksātāju”, uz kurām tāpēc attiecina vispārējo aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IRPEF) arī tad, ja stipendija ir piešķirta no Eiropas struktūrfondiem?

____________

1     Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (OV L 210, 25. lpp.).