Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. studenoga 2017. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) – Tratave–Tratamento de Águas Residuais do Ave SA protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-672/17)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodna pitanja

Protivi li se načelu neutralnosti i članku 90. Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 od 28. studenoga 2006. nacionalna odredba poput članka 78. stavka 11. Códiga do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Zakonik o porezu na dodanu vrijednost) koja se tumači na način da nije dopušten ispravak poreza u slučaju neplaćanja prije nego što se stjecatelju dobra odnosno primatelju usluge koji je porezni obveznik priopći poništenje poreza radi ispravka početnog odbitka?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, protivi li se načelu neutralnosti i članku 90. Direktive 2006/112/EZ nacionalna odredba poput članka 78. stavka 11. Códiga do Imposto sobre o Valor Acrescentado koja se tumači na način da nije dopušten ispravak poreza u slučaju neplaćanja ako se poništenje poreza ne priopći stjecatelju dobra odnosno primatelju usluge koji je porezni obveznik u roku za odbitak poreza iz članka 98. stavka 2. spomenutog zakonika?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)