Language of document :

A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugália) által 2017. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-672/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az arányosság elvével és a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 90. cikkével a Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (a hozzáadottérték-adóról szóló törvénykönyv) 78. cikkének (11) bekezdésében foglalthoz hasonló, oly módon értelmezett nemzeti szabályozás, hogy nemfizetés esetén az adókorrekció csak azt követően megengedett, hogy a termék adóalanynak minősülő beszerzőjével vagy a szolgáltatás adóalanynak minősülő igénybevevőjével az eredeti levonás korrekciója érdekében közölték az adó törlését?

Igenlő válasz esetén, ellentétes-e az arányosság elvével és a 2006/112/EK tanácsi irányelv 90. cikkével a Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (a hozzáadottérték-adóról szóló törvénykönyv) 78. cikkének (11) bekezdésében foglalthoz hasonló, oly módon értelmezett nemzeti szabályozás, hogy nemfizetés esetén az adókorrekció nem megengedett, ha az e törvénykönyv 98. cikkének (2) bekezdésében az adólevonásra előírt határidőn belül a termék adóalanynak minősülő beszerzőjével vagy a szolgáltatás adóalanynak minősülő igénybevevőjével nem közlik az adó törlését?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006 L 347., 1. o.)