Language of document :

2017 m. lapkričio 28 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tratave–Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-672/17)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Kita processo šalis: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal neutralumo principą ir 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 90 straipsnį draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai įtvirtinta Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Pridėtinės vertės mokesčio kodeksas) 78 straipsnio 11 dalyje, aiškinama taip, kad neleidžiama patikslinti mokesčio dėl nesumokėjimo, jeigu prieš tai prekės ar paslaugos įgijėjui, apmokestinamajam asmeniui, nepranešta apie mokesčio anuliavimą siekiant patikslinti pirmiau taikytą atskaitą?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pagal neutralumo principą ir 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB 90 straipsnį draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai įtvirtinta Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Pridėtinės vertės mokesčio kodeksas) 78 straipsnio 11 dalyje, aiškinama taip, kad neleidžiama patikslinti mokesčio dėl nesumokėjimo, jeigu prieš tai prekės ar paslaugos įgijėjui, apmokestinamajam asmeniui, nepranešta apie mokesčio anuliavimą per Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 98 straipsnio 2 dalyje numatytą terminą pasinaudoti teise į mokesčio atskaitą?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).