Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. studenoga 2017. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Ministero della Salute protiv Hannesa Preindla

(predmet C-675/17)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Ministero della Salute

Druga strana u postupku: Hannes Preindl

Prethodna pitanja

Je li člancima 21., 22. i 24. Direktive naloženo državi članici u kojoj postoji obveza osposobljavanja u punoj nastavnoj satnici i s time u vezi zabrana istodobnog upisivanja dvaju studija, da automatski prizna kvalifikacije koje su u državi članici iz koje dolazi kvalificirani stručnjak stečene istodobno ili u razdobljima koji se djelomično preklapaju?

Mogu li se, u slučaju potvrdnog odgovora, članak 22. točka (a) i članak 21. Direktive [2005/36/CE]1 tumačiti na način da se tijelu države članice od kojeg se zahtjeva priznavanje ipak dopušta da provjeri uvjet da sveukupno trajanje, razina i kvaliteta takvog osposobljavanja nije manja od redovnog osposobljavanja u punoj nastavnoj satnici?

____________

1     Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, str. 22.).