Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 30 noiembrie 2017 – Ministero della Salute/Hannes Preindl

(Cauza C-675/17)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ministero della Salute

Pârât: Hannes Preindl

Întrebările preliminare

Articolele 21, 22 și 24 din Directiva [2005/36/CE]1 impun unui stat membru, în care se aplică obligația de formare cu frecvenţă integrală și interdicția corespunzătoare privind înscrierea simultană la două cursuri universitare finalizate cu licență, recunoașterea automată a titlurilor care sunt în schimb obținute în statul membru de proveniență în același timp sau în perioade parțial suprapuse?

În cazul unui răspuns afirmativ, articolul 22 litera (a) și articolul 21 din directivă pot fi interpretate în sensul că acestea îi permit totuși autorității statului membru căruia i se solicită recunoașterea să verifice condiția ca durata totală, nivelul și calitatea respectivei formări să nu fie inferioare celor ale formărilor continue cu frecvenţă integrală?

____________

1     Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, p. 22, Ediţie specială, 05/vol. 8, p. 3).