Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Firenze (Itálie) dne 12. července 2014 – trestní řízení proti Skerdjan Celaj

(Věc C-290/14)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Firenze

Účastník původního trestního řízení

Skerdjan Celaj

Předběžná otázka

Brání ustanovení směrnice 2008/1151 vnitrostátním právním předpisům členských států, které stanoví trest odnětí svobody až na čtyři léta pro státního příslušníka třetí země, který poté, co byl vrácen do své země nikoli z titulu trestní sankce ani v důsledku trestní sankce, opětovně vstoupil na území dotyčného státu, čímž porušil zákonný zákaz opětovného vstupu, aniž byl předem podroben donucovacím opatřením podle článku 8 směrnice 2008/115 pro účely jeho rychlého a účinného vyhoštění?