Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Firenze (Itaalia) 12. juunil 2014 – kriminaalasi Skerdjan Celaj süüdistuses

(kohtuasi C-290/14)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Firenze

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Skerdjan Celaj

Eelotsuse küsimus

Kas direktiiviga 2008/1151 on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, millega nähakse ette kuni nelja aasta pikkune vangistus kolmanda riigi kodanikule, kes pärast seda, kui ta kodumaale tagasi saadeti − kuid seda mitte kriminaalkaristusena ega kriminaalkaristuse tagajärjena − sisenes uuesti riigi territooriumile, rikkudes õiguspärast taas riiki sisenemise keeldu, ilma et selle kodaniku suhtes oleks eelnevalt võetud direktiivi 2008/115 artiklis 8 ette nähtud sunnimeetmeid tema kiireks ja tõhusaks väljasaatmiseks?