Language of document :

2014 m. birželio 12 d. Tribunale di Firenze (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Skerdjan Celaj

(Byla C-290/14)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Firenze

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Skerdjan Celaj

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Direktyvos 2008/1151 nuostatas draudžiamos valstybių narių nacionalinės teisės nuostatos, numatančios laisvės atėmimą iki ketverių metų trečiosios šalies piliečiui, kurio grąžinimas į jo šalį nebuvo nei baudžiamoji sankcija, nei jos pasekmė, ir kuris po šio grąžinimo vėl atvyksta į valstybės narės teritoriją, pažeisdamas teisėtą draudimą grįžti, prieš tai šiam piliečiui nepritaikius priverstinių priemonių, numatytų Direktyvos 2008/115 8 straipsnyje, siekiant greito ir veiksmingo išsiuntimo?