Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 12. jūnijā iesniedza Tribunale di Firenze (Itālija) – kriminālprocess pret Skerdjan Celaj

(lieta C-290/14)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Firenze

Lietas dalībnieks pamatlietā

Skerdjan Celaj

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2008/115/EK 1 noteikumi nepieļauj tādas dalībvalsts tiesību normas, kas paredz brīvības atņemšanas sodu līdz četriem gadiem trešās valsts valstspiederīgajam, kas pēc viņa atgriešanas uz savu valsti ne atbilstoši krimināltiesiskai sankcija, ne arī krimināltiesiskas sankcijas rezultātā no jauna ir ieceļojis valsts teritorijā, pārkāpjot likumīgu atkārtotas ieceļošanas aizliegumu, bet kuram iepriekš nav tikuši piemēroti piespiedu pasākumi, kas ir paredzēti Direktīvas 2008/115 8. pantā, viņa drīzas un efektīvas izraidīšanas nolūkā?