Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Firenze (Italija) 12. junija 2014 – kazenski postopek zoper Skerdjanu Celaju

(Zadeva C-290/14)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Firenze

Stranka v postopku v glavni stvari

Skerdjan Celaj

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali določbe Direktive 2008/1151 nasprotujejo obstoju nacionalnih predpisov držav članic, ki določajo zaporno kazen do štirih let za državljana tretje države, ki je po vrnitvi, in sicer ne zaradi kazenske sankcije niti zaradi posledice kazenske sankcije, ponovno vstopil na ozemlje države in s tem kršil zakonito prepoved ponovnega vstopa, ne da bi bili proti njemu predhodno izrečeni prisilni ukrepi iz člena 8 Direktive 2008/115 za njegovo hitro in učinkovito odstranitev?