Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 1. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Firenze - Itálie) – trestní řízení proti Skerdjanu Celajovi

(Věc C-290/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Směrnice 2008/115/ES – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Rozhodnutí o navrácení spojené se zákazem vstupu na dobu tří let – Porušení zákazu vstupu – Dříve vyhoštěný státní příslušník třetí země – Trest odnětí svobody v případě opětovného protiprávního vstupu na území členského státu – Slučitelnost“

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Firenze

Účastník původního trestního řízení

Skerdjan Celaj

Výrok

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí musí být vykládána v tom smyslu, že v zásadě nebrání právní úpravě členského státu, jež stanoví uložení trestu odnětí svobody neoprávněně pobývajícímu státnímu příslušníkovi třetí země, který poté, co byl navrácen do své země původu v rámci dřívějšího řízení o navrácení, opětovně neoprávněně vstoupí na území uvedeného státu v rozporu se zákazem vstupu.

____________

1 Úř. věst. C 292, 1. 9. 2014.