Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 1. oktoobri 2015. aasta otsus (Tribunale di Firenze eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Skerdjan Celaj süüdistuses

(kohtuasi C-290/14)1

(Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Direktiiv 2008/115/EÜ – Liikmesriigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine – Tagasisaatmisotsus, millele on lisatud kolmeaastane sisenemiskeeld – Kolmanda riigi kodanik, kes on olnud varem välja saadetud – Vangistus uuesti ebaseaduslikult riiki sisenemise korral – Kooskõla)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Firenze

Põhikohtuasja menetluse pool

Skerdjan Celaj

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel tuleb tõlgendada nii, et üldjuhul ei ole sellega vastuolus liikmesriigi õigusnormid, millega nähakse ette vangistus ebaseaduslikult riigis viibivale kolmanda riigi kodanikule, kes pärast seda, kui ta varasemas tagasisaatmismenetluses päritoluriiki tagasi saadeti, sisenes uuesti riigi territooriumile, rikkudes sisenemiskeeldu.

____________

1 ELT C 292, 1.9.2014.