Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 1.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Firenze – Italia) – Rikosoikeudenkäynti Skerdjan Celaj’ta vastaan

(Asia C-290/14)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2008/115/EY – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Palauttamispäätös, johon on liitetty kolmen vuoden pituinen maahantulokielto – Maahantulokiellon rikkominen – Aikaisemmin maasta poistettu kolmannen maan kansalainen – Vankeusrangaistus, jos on kyse uudesta laittomasta tulosta jäsenvaltion alueelle – Yhteensopivuus)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Firenze

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Skerdjan Celaj

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/115/EY on tulkittava siten, ettei se lähtökohtaisesti ole esteenä jäsenvaltion säännöstölle, jossa säädetään vankeusrangaistuksen määräämisestä sellaiselle laittomasti oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle, joka aikaisemman palauttamismenettelyn yhteydessä alkuperämaahansa palattuaan tulee uudelleen laittomasti kyseisen jäsenvaltion alueelle vastoin maahantulokieltoa.

____________

1 EUVL C 292, 1.9.2014.