Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 1. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Firenze - Italija) – kazneni postupak protiv Skerdjana Celaja

(predmet C-290/14)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Direktiva 2008/115/EZ –Vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom – Odluka o vraćanju kojoj je pridodana zabrana ulaska u trajanju od tri godine – Povreda zabrane ulaska – Državljanin treće zemlje koji je prethodno udaljen – Zatvorska kazna u slučaju ponovnog nezakonitog ulaska na državni teritorij – Usklađenost)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Firenze

Stranka glavnog kaznenog postupka

Skerdjan Celaj

Izreka

Direktivu 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom treba tumačiti na način da se u načelu ne protivi propisu države članice koji predviđa izricanje zatvorske kazne državljaninu treće zemlje u slučaju nezakonitog boravka koji, nakon što je vraćen u svoju zemlju podrijetla u okviru prethodnog postupka vraćanja, ponovno nezakonito uđe na područje navedene države uz povredu zabrane ulaska.

____________

1 SL C 292, 1. 9. 2014.