Language of document :

2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Tribunale di Firenze (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Skerdjan Celaj

(Byla C-290/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Direktyva 2008/115/EB – Neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas – Sprendimas grąžinti, kartu nustatant draudimą atvykti į šalį trejus metus – Draudimo atvykti pažeidimas – Anksčiau iš šalies išsiųstas trečiosios šalies pilietis – Laisvės atėmimo bausmė neteisėtai vėl atvykus į nacionalinę teritoriją – Atitiktis)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Firenze

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Skerdjan CelajRezoliucinė dalis2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse turi būti aiškinama taip, kad pagal ją iš principo nedraudžiami valstybės narės teisės aktai, kuriuose numatoma laisvės atėmimo bausmė trečiosios šalies piliečiui, neteisėtai esančiam šalies teritorijoje, kuris po to, kai buvo sugrąžintas į savo kilmės šalį pagal ankstesnę grąžinimo procedūrą, neteisėtai grįžta į minėtos valstybės teritoriją pažeisdamas draudimą atvykti.

____________

1 OL C 292, 2014 9 1.