Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 1. oktobra spriedums (Tribunale di Firenze (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Skerdjan Celaj

(lieta C-290/14) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Direktīva 2008/115/EK – To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi – Atgriešanas lēmums, ko papildina ieceļošanas aizliegums uz trīs gadiem – Ieceļošanas aizlieguma pārkāpums – Trešās valsts valstspiederīgais, kam jau iepriekš ir piemērota atgriešana – Sods ar brīvības atņemšanu atkārtotas pretlikumīgas ieceļošanas gadījumā valsts teritorijā – Saderība

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Firenze

Lietas dalībnieks pamatlietā

Skerdjan Celaj

Rezolutīvā daļa:Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, ir jāinterpretē tādējādi, ka principā tai nav pretrunā tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums, ar kuru paredz piemērot brīvības atņemšanu sodu trešās valsts valstspiederīgajam, kurš dalībvalstī uzturas nelikumīgi un kurš pēc atgriešanas savā izcelsmes valstī saistībā ar agrāku atgriešanas procedūru n

o jauna nelikumīgi ieceļo minētās valsts teritorijā, pārkāpdams ieceļošanas aizliegumu.

____________

1     OV C 292, 1.9.2014.