Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Firenze - Italia) – procedura penală împotriva Skerdjan Celaj

(Cauza C-290/14)1

(Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Directiva 2008/115/CE – Returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – Decizie de returnare însoțită de o interdicție de intrare pentru o durată de trei ani – Încălcarea interdicției de intrare – Resortisant al unei țări terțe îndepărtat anterior – Pedeapsă cu închisoarea în cazul unei noi intrări ilegale pe teritoriul național – Compatibilitate)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Firenze

Partea din procedura penală principală

Skerdjan CelajDispozitivulDirectiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală trebuie interpretată în sensul că nu se opune, în principiu, unei reglementări a unui stat membru care prevede aplicarea unei pedepse cu închisoarea unui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală care, după ce s a întors în țara sa

de origine în

cadrul unei proceduri anterioare de returnare, reintră în mod nelegal pe teritoriul statului respectiv cu încălcarea unei interdicții de intrare.

____________

1     JO C 292, 1.9.2014.