Language of document : ECLI:EU:C:2015:640

Věc C‑290/14

Trestní řízení

proti

Skerdjanu Celajovi

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Firenze)

„Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Směrnice 2008/115/ES – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Rozhodnutí o navrácení spojené se zákazem vstupu na dobu tří let – Porušení zákazu vstupu – Dříve vyhoštěný státní příslušník třetí země – Trest odnětí svobody v případě opětovného protiprávního vstupu na území členského státu – Slučitelnost“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 1. října 2015

Kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví – Přistěhovalecká politika – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Směrnice 2008/115 – Rozhodnutí o navrácení vydané proti takovému státnímu příslušníkovi spojené se zákazem vstupu na dobu tří let – Porušení zákazu vstupu tímto státním příslušníkem – Vnitrostátní právní úprava, jež stanoví uložení trestu odnětí svobody takovému státnímu příslušníkovi – Přípustnost – Podmínky – Ověření vnitrostátním soudem

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115, článek 11)

Směrnice 2008/115 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí musí být vykládána v tom smyslu, že v zásadě nebrání právní úpravě členského státu, jež stanoví uložení trestu odnětí svobody neoprávněně pobývajícímu státnímu příslušníkovi třetí země, který poté, co byl navrácen do své země původu v rámci dřívějšího řízení o navrácení, opětovně neoprávněně vstoupí na území uvedeného státu v rozporu se zákazem vstupu.

Nicméně vzhledem k tomu, že situace dotyčného státního příslušníka třetího státu, jež vedla k vyhoštění před novým neoprávněným vstupem na území členského státu, spadala do působnosti směrnice 2008/115, je uložení trestněprávní sankce přípustné pouze za podmínky, že je zákaz vstupu vydaný vůči uvedenému státnímu příslušníkovi v souladu s článkem 11 této směrnice, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.

Závěrem, při uložení takové trestněprávní sankce musejí být rovněž plně respektována jak základní práva, zejména ta z nich, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, tak případně Ženevská úmluva, a zejména její čl. 31 odst. 1.

(viz body 31–33 a výrok)