Language of document : ECLI:EU:C:2015:640

Predmet C‑290/14

Kazneni postupak

protiv

Skerdjana Celaja

(zahtjev za prethodnu odluku

koji je uputio Tribunale di Firenze)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde –Direktiva 2008/115/EZ – Vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom – Odluka o vraćanju kojoj je pridodana zabrana ulaska u trajanju od tri godine – Povreda zabrane ulaska – Državljanin treće zemlje koji je prethodno udaljen – Zatvorska kazna u slučaju ponovnog nezakonitog ulaska na državni teritorij – Sukladnost“

Sažetak – Presuda Suda (četvrto vijeće) od 1. listopada 2015.

Granična kontrola, azil i useljavanje – Politika useljavanja – Vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom – Direktiva 2008/115 – Odluka o vraćanju takvog državljanina kojoj je pridodana zabrana ulaska u trajanju od tri godine – Povreda zabrane ulaska od strane tog državljanina – Nacionalni propis koji predviđa izricanje zatvorske kazne takvom državljaninu – Dopuštenost – Pretpostavke – Provjera od strane nacionalnog suda

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2008/115, čl. 11.)

Direktivu 2008/115 o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom treba tumačiti na način da joj se u načelu ne protivi propis države članice koji predviđa izricanje zatvorske kazne državljaninu treće zemlje u slučaju nezakonitog boravka koji, nakon što je vraćen u svoju zemlju podrijetla u okviru prethodnog postupka vraćanja, ponovno nezakonito uđe na područje navedene države uz povredu zabrane ulaska.

Ipak, ako slučaj predmetnog državljanina treće zemlje u kojem je došlo do udaljavanja koje je prethodilo ponovnom nezakonitom ulasku na područje države članice spada u područje primjene Direktive 2008/115, izricanje kaznene sankcije dopušteno je samo pod uvjetom da je zabrana ulaska tom državljaninu u skladu s člankom 11. te direktive, što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri.

Izricanje takve kaznene sankcije također mora biti podvrgnuto punom poštovanju temeljnih prava, osobito onih zajamčenih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao i Ženevskom konvencijom o statusu izbjeglica i osobito njezinim člankom 31. stavkom 1.

(t. 31.- 33. i izreka)