Language of document : ECLI:EU:C:2015:640

C‑290/14. sz. ügy

Büntetőeljárás

Skerdjan Celaj

ellen

(a Tribunale di Firenze [Olaszország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – 2008/115/EK irányelv – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – Hároméves beutazási tilalommal párosuló kiutasítási határozat – A beutazási tilalom megsértése – Korábban kitoloncolt harmadik országbeli állampolgár – Szabadságvesztés‑büntetés az állam területére való újbóli jogellenes beutazás esetén – Összeegyeztethetőség”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2015. október 1.

Határellenőrzések, menekültügy és bevándorlás – Menekültpolitika – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – 2008/115 irányelv – Egy ilyen állampolgárral szembeni, hároméves beutazási tilalommal párosuló kiutasítási határozat – A beutazási tilalom ezen állampolgár általi megsértése – Ilyen állampolgárral szemben szabadságvesztés‑büntetés kiszabását előíró nemzeti szabályozás – Megengedhetőség – Feltételek – A nemzeti bíróság általi értékelés

(2008/115 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 11. cikk)

A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008/115 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szabadságvesztéssel rendeli büntetni azt a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt, aki, miután egy korábbi kiutasítási eljárás keretében visszatért származási országába, a beutazási tilalmat megsértve újfent jogellenesen beutazik az említett állam területére.

Ugyanakkor amennyiben az érintett állampolgár helyzete – akit a valamely tagállam területére való újbóli jogellenes beutazását megelőzően kiutasítottak – a 2008/115 irányelv hatálya alá tartozik, büntetőjogi jogkövetkezmény alkalmazása csak akkor fogadható el, ha az ezen állampolgárral szembeni beutazási tilalom összhangban van ezen irányelv 11. cikkével, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

Végül az ilyen büntetőjogi jogkövetkezmény alkalmazása során teljes mértékben tiszteletben kell tartani mind az alapvető jogokat, különösen az emberi jogok európai egyezményében biztosított jogokat, mind adott esetben a menekültek helyzetére vonatkozó Genfi Egyezményben, különösen 31. cikkének (1) bekezdésében biztosított jogokat.

(vö. 31–33. pont és a rendelkező rész)