Language of document : ECLI:EU:C:2015:640

Cauza C‑290/14

Procedură penală

împotriva

Skerdjan Celaj

(cerere de decizie preliminară formulată de
Tribunale di Firenze)

„Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Directiva 2008/115/CE – Returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – Decizie de returnare însoțită de o interdicție de intrare pentru o durată de trei ani – Încălcarea interdicției de intrare – Resortisant al unei țări terțe îndepărtat anterior – Pedeapsă cu închisoarea în cazul unei noi intrări ilegale pe teritoriul național – Compatibilitate”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 octombrie 2015

Controale la frontiere, azil și imigrare – Politica privind imigrarea – Returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – Directiva 2008/115 – Decizie de returnare, adoptată în privința unui astfel de resortisant, însoțită de o interdicție de intrare pentru o durată de trei ani – Încălcarea interdicției de intrare de către acest resortisant – Reglementare națională care prevede aplicarea unei pedepse cu închisoarea unui astfel de resortisant – Admisibilitate – Condiții – Verificare de către instanța națională

(Directiva 2008/115 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 11)

Directiva 2008/115 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală trebuie interpretată în sensul că nu se opune, în principiu, unei reglementări a unui stat membru care prevede aplicarea unei pedepse cu închisoarea unui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală care, după ce s‑a întors în țara sa de origine în cadrul unei proceduri anterioare de returnare, reintră în mod nelegal pe teritoriul statului respectiv cu încălcarea unei interdicții de intrare.

Cu toate acestea, în măsura în care situația resortisantului vizat, care a condus la îndepărtarea ce precedă noua intrare ilegală pe teritoriul unui stat membru, intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/115, aplicarea unei sancțiuni penale nu este admisibilă decât cu condiția ca interdicția de intrare emisă în privința acestui resortisant să fie conformă cu articolul 11 din această directivă, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere.

În sfârșit, aplicarea unei asemenea sancțiuni penale trebuie să respecte de asemenea pe deplin atât drepturile fundamentale, în special cele garantate de Convenția europeană a drepturilor omului, cât și, după caz, Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților și în special articolul 31 alineatul (1) din aceasta.

(a se vedea punctele 31-33 și dispozitivul)