Language of document : ECLI:EU:C:2015:640

Zadeva C‑290/14

Kazenski postopek

proti

Skerdjanu Celaju

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Tribunale di Firenze)

„Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Direktiva 2008/115/ES – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Odločba o vrnitvi, s katero se določi tudi prepoved vstopa za tri leta – Kršitev prepovedi vstopa – Državljan tretje države, ki je bil prej odstranjen – Zaporna kazen v primeru novega nezakonitega vstopa na nacionalno ozemlje – Združljivost“

Povzetek – Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. oktobra 2015

Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Direktiva 2008/115 – Odločba o vrnitvi, izdana zoper takega državljana, s katero se določi tudi prepoved vstopa za tri leta – Kršitev prepovedi vstopa s strani takega državljana – Nacionalna ureditev, s katero je določen izrek zaporne kazni takemu državljanu – Dopustnost – Pogoji – Preverjanje s strani nacionalnega sodišča

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/115, člen 11)

Direktivo 2008/115 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je treba razlagati tako, da načeloma ne nasprotuje zakonodaji države članice, ki določa izrek zaporne kazni državljanu tretje države, ki prebiva nezakonito in ki po tem, ko je bil v okviru predhodnega postopka vračanja vrnjen v svojo državo izvora, v nasprotju s prepovedjo vstopa ponovno nezakonito vstopi na ozemlje navedene države.

Ker pa je položaj zadevnega državljana, zaradi katerega je bil odstranjen pred novim nezakonitim vstopom na ozemlje države članice, spadal na področje uporabe Direktive 2008/115, je naložitev kazenske sankcije dopustna, le če je prepoved vstopa, ki je bila izdana za zadevnega državljana, v skladu s členom 11 te direktive, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

Nazadnje, taka kazenska sankcija se lahko izreče le ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic, zlasti tistih, ki so zagotovljene z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, in če je potrebno, Ženevske konvencije o statusu beguncev, zlasti njenega člena 31(1).

(Glej točke od 31 do 33 in izrek.)