Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

ODLUKA SUDA (vijeće za preispitivanje)

19. ožujka 2018.(*)

„Preispitivanje”

U predmetu C‑141/18 RX,

povodom prijedloga za preispitivanje koji je prvi nezavisni odvjetnik na temelju članka 62. Statuta Suda Europske unije podnio 22. veljače 2018.,


SUD (vijeće za preispitivanje),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarašiūnas, suci,

donosi sljedeću

Odluku

1        Prijedlog za preispitivanje koji je podnio prvi nezavisni odvjetnik odnosi se na presudu Općeg suda Europske unije (žalbeno vijeće) od 23. siječnja 2018., FV/Vijeće (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Tom je presudom Opći sud ukinuo presudu Službeničkog suda Europske unije od 28. lipnja 2016., FV/Vijeće (F‑40/15, EU:F:2016:137), kojom je potonji sud odbio tužbu za poništenje izvješća o ocjeni za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. Naime, Opći je sud smatrao da vijeće Službeničkog suda koje je donijelo zadnjenavedenu presudu nije bilo pravilno sastavljeno.

2        Iz članka 256. stavka 2. UFEU‑a proizlazi da odluke Općeg suda Europske unije donesene povodom žalbe protiv odluka Službeničkog suda Europske unije iznimno može ispitati Sud, u skladu s uvjetima i ograničenjima utvrđenima u Statutu Suda Europske unije, kada postoji ozbiljna opasnost ugrožavanja jedinstva ili dosljednosti prava Unije.

3        U tom pogledu člankom 62. tog Statuta propisano je da, ako prvi nezavisni odvjetnik smatra da je ozbiljno ugroženo jedinstvo ili dosljednost prava Unije, on može predložiti Sudu da ispita odluku Općeg suda.

4        Međutim, izlažući posebne razloge koji su ga u predmetnom slučaju potaknuli da pokrene postupak pred vijećem za preispitivanje, prvi nezavisni odvjetnik u prijedlogu za preispitivanje koji je podnio potonjem vijeću navodi da smatra da „pravno obrazloženje iz presude Općeg suda od 23. siječnja 2018., FV/Vijeće (T‑639/16 P, EU:T:2018:22) ne predstavlja ozbiljnu opasnost ugrožavanja jedinstva ili dosljednosti prava Unije”.

5        Stoga iz prijedloga za preispitivanje koji je podnio prvi nezavisni odvjetnik proizlazi da u predmetnom slučaju nisu ispunjeni formalni uvjeti propisani člankom 62. Statuta Suda Europske unije koji moraju biti ispunjeni kako bi vijeće za preispitivanje moglo odlučiti o tome ugrožava li se ozbiljno tom presudom Općeg suda jedinstvo ili dosljednost prava Unije te treba li stoga tu presudu preispitati.

Slijedom navedenog, Sud (vijeće za preispitivanje) odlučuje:

Nije potrebno preispitati presudu Općeg suda Europske unije (žalbeno vijeće) od 23. siječnja 2018., FV/Vijeće (T639/16 P, EU:T:2018:22).

Potpisi


*      Jezik postupka: francuski