Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

DECIZIA CURȚII (Camera de reexaminare)

19 martie 2018(*)

„Reexaminare”

În cauza C‑141/18 RX,

având ca obiect o propunere de reexaminare făcută de primul avocat general, în temeiul articolului 62 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, la 22 februarie 2018,


CURTEA (Camera de reexaminare),

compusă din domnul M. Ilešič (raportor), președinte de cameră, și domnul A. Rosas, doamnele C. Toader, A. Prechal și domnul E. Jarašiūnas, judecători,

dă prezenta

Decizie

1        Propunerea de reexaminare făcută de primul avocat general privește Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene (Camera de recursuri) din 23 ianuarie 2018, FV/Consiliul (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Prin această hotărâre, Tribunalul a anulat Hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 28 iunie 2016, FV/Consiliul (F‑40/15, EU:F:2016:137), prin care s‑a respins acțiunea în anularea unui raport de evaluare întocmit pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2013. Tribunalul a considerat, astfel, că camera Tribunalului Funcției Publice care a pronunțat această din urmă hotărâre nu fusese legal constituită.

2        Decurge din articolul 256 alineatul (2) TFUE că deciziile pronunțate de Tribunalul Uniunii Europene în recursurile îndreptate împotriva deciziilor Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene pot face, în mod excepțional, obiectul unei reexaminări de către Curte, în condițiile și în limitele prevăzute de Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul în care există un risc serios pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii.

3        În această privință, articolul 62 din acest statut prevede că primul avocat general poate, în cazul în care consideră că există un risc grav pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii, să propună Curții reexaminarea deciziei Tribunalului.

4        Or, expunând motivele speciale care l‑au determinat în speță să sesizeze Camera de reexaminare, primul avocat general indică, în propunerea de reexaminare cu care a sesizat‑o pe aceasta din urmă, că consideră că „Hotărârea Tribunalului din 23 ianuarie 2018, FV/Consiliul (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), nu prezintă, în raționamentul juridic pe care îl conține, un risc grav pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii”.

5        Astfel, rezultă din propunerea de reexaminare făcută de primul avocat general că condițiile de formă prevăzute la articolul 62 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, care trebuie întrunite pentru ca Camera de reexaminare să poată să se pronunțe asupra chestiunii dacă această hotărâre a Tribunalului comportă un risc grav pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii și, prin urmare, dacă este cazul să se procedeze la o reexaminare a acesteia, nu sunt îndeplinite în speță.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera de reexaminare) decide:

Nu este necesar să se procedeze la reexaminarea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene (Camera de recursuri) din 23 ianuarie 2018, FV/Consiliul (T639/16 P, EU:T:2018:22).

Semnături


*      Limba de procedură: franceza.