Language of document :

Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Europska komisija protiv Republike Austrije

(predmet C-77/18)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek i G. von Rintelen, agenti)

Tuženik: Republika Austrija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Austrija povrijedila svoje obveze iz Direktive 2014/24/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, na način da nije donijela sve zakone i druge propise potrebne za provedbu navedene direktive, odnosno iste nije priopćila Komisiji,

Republici Austriji - u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU -a - naloži plaćanje novčane kazne u iznosu od 42 377 eura dnevno, zbog povrede obveze priopćavanja mjera za prenošenje direktive,

Republici Austriji naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Sukladno članku 90. stavku 1. Direktive 2014/24/EU države članice su do najkasnije 18. travnja 2016. bile obvezne donijeti potrebne nacionalne mjere da svoje nacionalno pravo usklade s obvezama iz navedene direktive. Budući da Republika Austrija nije donijela sve zakone i druge propise potrebne za provedbu navedene direktive, odnosno da iste nije priopćila Komisiji, Komisija se odlučila obratiti Sudu.

Svojom tužbom Komisija zahtijeva da se Republiku Austriju osudi na plaćanje novčane kazne u iznosu od 42 377 eura dnevno. Visina novčane kazne izračunana je s obzirom na težinu i trajanje povrede, kao i na odvraćajući učinak, u skladu sa sposobnošću plaćanja ove države članice.

____________

1 SL 2014., L 94, str. 65.