Language of document :

2018 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Austrijos Respublika

(Byla C-77/18)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek ir G. von Rintelen

Atsakovė: Austrijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

nuspręsti, kad nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, reikalingų perkelti 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES1 dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, į nacionalinę teisę arba nepranešusi apie šias nuostatas Komisijai, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą;

remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, už pareigos pranešti apie perkeliančias priemones neįvykdymą skirti Austrijos Respublikai 42 377 EUR dydžio už dieną periodinę baudą;

priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Direktyvos 2014/24/ES 90 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vėliausiai iki 2016 m. balandžio 18 d. valstybės narės turėjo imtis šios direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių. Kadangi Austrijos Respublika nepriėmė įstatymų ir kitų teisės aktų, reikalingų perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir nepranešė apie šias nuostatas Komisijai, Komisija nusprendė pareikšti ieškinį Teisingumo Teisme.

Savo ieškiniu Komisija prašo Teisingumo Teismo skirti Austrijos Respublikai 42 377 EUR dydžio už dieną periodinę baudą. Šios periodinės baudos suma apskaičiuota atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą ir trukmę ir siekiant atgrasomojo poveikio atsižvelgiant į minėtos valstybės narės mokumą.

____________

1 OL L 94, 2014, p. 65.