Language of document :

Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Europska komisija protiv Republike Austrije

(predmet C-76/18)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, agenti)

Tuženik: Republika Austrija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je tuženik povrijedio svoje obveze iz Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ1 , na način da nije donio sve zakone i druge propise potrebne za provedbu navedene direktive u nacionalnom pravu, odnosno iste nije priopćio Komisiji;

tuženiku - u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a - naloži plaćanje novčane kazne u iznosu od 42 377 eura dnevno, zbog povrede obveze priopćavanja mjera za prenošenje direktive;

tuženiku naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Sukladno članku 106. stavku 1. Direktive 2014/25/EU države članice su do najkasnije 18. travnja 2016. bile obvezne donijeti potrebne nacionalne mjere da svoje nacionalno pravo usklade s obvezama iz navedene direktive. Budući da Republika Austrija nije donijela sve zakone i druge propise potrebne za provedbu navedene direktive, odnosno da iste nije priopćila Komisiji, Komisija se odlučila obratiti Sudu.

Svojom tužbom Komisija zahtijeva da se Republiku Austriju osudi na plaćanje novčane kazne u iznosu od 42 377 eura dnevno. Visina novčane kazne izračunata je s obzirom na težinu i trajanje povrede, kao i na odvraćajući učinak, u skladu sa sposobnošću plaćanja ove države članice.

____________

1 SL 2014, L 94, str. 243.