Language of document :

Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Europska komisija protiv Republike Austrije

(predmet C-79/18)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, agenti)

Tuženik: Republika Austrija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je tuženik povrijedio svoje obveze iz Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji1 , na način da nije donio – osim članaka 46. i 47. u saveznim pokrajinama Beč, Štajerska i Koruška - sve zakone i druge propise potrebne za prenošenje te direktive u nacionalno pravo, odnosno iste nije priopćio Komisiji;

tuženiku - u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a - naloži plaćanje novčane kazne u iznosu od 52 972 eura dnevno zbog povrede obveze priopćavanja mjera za prenošenje direktive;

tuženiku naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Sukladno članku 51. stavku 1. Direktive 2014/23/EU države članice su do najkasnije 18. travnja 2016. bile obvezne donijeti potrebne nacionalne mjere da svoje nacionalno pravo usklade s obvezama iz navedene direktive. Budući da Republika Austrija nije donijela sve zakone i druge propise potrebne zaprenošenje navedene direktive, odnosno da iste nije priopćila Komisiji, Komisija se odlučila obratiti Sudu.

Svojom tužbom Komisija zahtijeva da se Republiku Austriju osudi na plaćanje novčane kazne u iznosu od 52 972 eura dnevno. Visina novčane kazne izračunana je s obzirom na težinu i trajanje povrede, kao i na odvraćajući učinak, u skladu sa sposobnošću plaćanja ove države članice.

____________

1 SL 2014., L 94, str. 1.