Language of document :

2018. február 6-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-79/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. von Rintelen, P. Ondrůšek és M. Noll-Ehlers meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy az alperes – mivel a koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 átültetéséhez szükséges törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket nem hozta meg, kivéve az ezen irányelv 46. és 47. cikkét Bécs, Stájerország és Karintia szövetségi tartományok esetében, illetve ezekről a Bizottságot nem tájékoztatta – nem teljesítette az említett irányelvből eredő kötelezettségeit;

az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján az átültetési intézkedések bejelentésére vonatkozó kötelezettségének megszegése miatt kötelezze az alperest napi 52 972 EUR összegű kényszerítő bírság megfizetésére;

az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 51. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamok kötelesek voltak 2016. április 18-ig meghozni azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a nemzeti jogukat az ezen irányelvből eredő kötelezettségekhez igazítsák. Mivel az Osztrák Köztársaság nem hozta meg az ezen irányelv átültetéséhez szükséges valamennyi törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezést, illetve e rendelkezésekről a Bizottságot nem tájékoztatta, a Bizottság úgy határozott, hogy a Bírósághoz fordul.

Kerestében a Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság kötelezze az Osztrák Köztársaságot napi 52 972 EUR összegű kényszerítő bírság megfizetésére. A kényszerítő bírság összegét a jogsértés súlyára és időtartamára, valamint az említett tagállam teljesítőképességéhez mért elrettentő hatásra tekintettel számították ki.

____________

1 HL 2014. L 94., 1. o.