Language of document :

Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija

(Zadeva C-79/18)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, agenti)

Tožena stranka: Republika Avstrija

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da tožena stranka s tem, da – z izjemo členov 46 in 47 v zveznih deželah Dunaj, Štajerska in Koroška – ni sprejela zakonov in drugih predpisov za prenos Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb1 v nacionalno pravo oziroma Komisiji ni sporočila teh predpisov, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi te direktive;

toženi stranki na podlagi člena 260(3) PDEU zaradi neizpolnitve obveznosti sporočitve ukrepov za prenos naloži periodično denarno kazen v višini 52.972 EUR na dan;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Države članice imajo na podlagi člena 51(1) Direktive 2014/23/EU dolžnost, da do 18. aprila 2016 sprejmejo nacionalne ukrepe, ki so potrebni za uskladitev nacionalnega prava z obveznostmi iz te direktive. Ker Republika Avstrija ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, ki so potrebni za prenos te direktive oziroma Komisiji teh predpisov ni sporočila, je Komisija sprožila postopek pred Sodiščem.

Komisija s tožbo predlaga, naj se Republiki Avstriji naloži periodična denarna kazen v višini 52.972 EUR na dan. Višina periodične denarne kazni je določena glede na težo in trajanje kršitve ter odvračilnega učinka ob upoštevanju finančne zmožnosti te države članice.

____________

1 UL 2014, L 94, str. 1.