Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 2. února 2018 – Skatteministeriet v. KPC Herning

(Věc C-71/18)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Vestre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobce: Skatteministeriet

Žalovaná: KPC Herning

Předběžná otázka

Je slučitelné s čl. 135 odst. 1 písm. j), srov. s čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2, ve spojení s čl. 135 odst. 1 písm. k), srov. s čl. 12 odst. 1 písm. b) a odst. 3, směrnice o DPH, aby členský stát za okolností, o jaké se jedná ve věci v původním řízení, považoval dodání pozemku, zastavěného v době dodání budovou, za prodej stavebního pozemku podléhajícího dani z přidané hodnoty (DPH), jestliže je záměrem smluvních stran úplná nebo částečná demolice této budovy, aby se uvolnilo místo pro novou budovu?

____________