Language of document :

A Vestre Landsret (Dánia) által 2018. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteministeriet kontra KPC Herning

(C-71/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Vestre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteministeriet

Alperes: KPC Herning

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között összeegyeztethető-e a héairányelvnek1 – ezen irányelv 135. cikke (1) bekezdésének k) pontjával, vö. 12. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 135. cikke (1) bekezdésének j) pontjával, vö. 12. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és (2) bekezdésével az, ha valamely tagállam építési telek hozzáadottértékadó-köteles (héaköteles) értékesítésének minősíti az olyan földterület értékesítését, amelyen az értékesítés időpontjában épület áll, amennyiben a felek az épületet teljes mértékben vagy részben le kívánják bontani annak érdekében, hogy új épületnek teremtsenek helyet?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 37., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o., HL 2015. L 323., 31. o.).