Language of document :

2018 m. vasario 2 d. Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteministeriet / KPC Herning

(Byla C-71/18)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vestre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Skatteministeriet

Atsakovė: KPC Herning

Prejudicinis klausimas

Ar tai, kad valstybė narė tokiomis aplinkybėmis kaip pagrindinėje byloje žemės, ant kurios jos tiekimo metu yra pastatas, tiekimą laiko žemės statybai, apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), pardavimu, jeigu šalys ketina nugriauti visą pastatą ar jo dalį, kad atsirastų vietos naujam pastatui, yra suderinama su PVM direktyvos1 135 straipsnio 1 dalies j punktu, 12 straipsnio 1 dalies a punktu ir 2 dalimi, aiškinamais kartu su 135 straipsnio 1 dalies k punktu, 12 straipsnio 1 dalies b punktu ir 3 dalimi?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 37, 2006, p. 1).