Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. februārī iesniedza Vestre Landsret (Dānija) – Skatteministeriet/KPC Herning

(Lieta C-71/18)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Vestre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītāj: Skatteministeriet (Dānijas Nodokļu ministrija)

Atbildētāja: KPC Herning

Prejudiciālie jautājumi

Vai saskaņā ar PVN direktīvas 1 135. panta 1. punkta j) apakšpunktu saistībā ar 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 2. punktu, lasot kopsakarā ar 135. panta 1. punkta k) apakšpunktu saistībā ar 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 3. punktu, dalībvalsts pamatlietas apstākļos var pamatoti uzskatīt tādas zemes piegādi, uz kuras nodošanas brīdī atrodas ēka, par apbūves zemes pārdošanu, uz kuru attiecas pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ja pušu nodoms ir šo ēku pilnībā vai daļēji nojaukt, lai atbrīvotu vietu jaunai ēkai?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006 L 37, 1. lpp.).