Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vestre Landsret (Danemarca) la 2 februarie 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

(Cauza C-71/18)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Vestre Landsret

Părțile din procedura principală

Reclamant: Skatteministeriet

Pârâtă: KPC Herning

Întrebarea preliminară

Este compatibil cu articolul 135 alineatul (1) litera (j) raportat la articolul 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2), coroborat cu articolul 135 alineatul (1) litera (k) raportat la articolul 12 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) din Directiva TVA1 , ca un stat membru, în circumstanțe precum cele din procedura principală, să considere că livrarea unui teren pe care la momentul livrării există o clădire reprezintă o vânzare de teren construibil supusă taxei pe valoarea adăugată (TVA), atunci când intenția părților este ca clădirea să fie total sau parțial demolată pentru a face loc unei clădiri noi?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006 L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).