Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Visoki upravni sud (Chorvatsko) dne 8. února 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Věc C-90/18)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Visoki upravni sud

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Žalovaný: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Předběžná otázka

Je třeba ustanovení čl. 15 odst. 3 druhého pododstavce SFEU a čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. 2001, L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331) vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví možnost bezpodmínečného přístupu k informacím o použití veřejných prostředků, i když je přístup k těmto informacím současně omezen, jelikož jde o obchodní (bankovní) tajemství?

____________