Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Visoki upravni sud (Horvaatia) 8. veebruaril 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) versus Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(kohtuasi C-90/18)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Visoki upravni sud

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Vastustaja: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artikli 15 lõike 3 teist lõiku ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331) artikli 4 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm, mis näeb ette eranditeta võimaluse tutvuda teabega riiklike rahaliste vahendite kasutamise kohta, isegi kui sellele teabele kehtib teisest küljest juurdepääsupiirang, sest see teave on ärisaladus (pangasaladus)?

____________