Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. Veljače 2018. uputio Visoki upravni sud (Hrvatska) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) protiv Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske

(Predmet C-90/18)

Jezik postupka: hrvatski

Sud koji je uputio zahtjev

Visoki upravni sud

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Tuženik: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Prethodno pitanje

Treba li odredbe članka 15. stavka 3. podstavka 2. UFEU-a i članka 4. stavka 1. i 2. Uredbe 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.) tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis kojim je beziznimno predviđena dostupnost javnosti informacija o raspolaganju javnim sredstvima, premda bi inače tim informacijama pristup bio ograničen jer su poslovna (bankovna) tajna?

____________