Language of document :

A Visoki upravni sud (Horvátország) által 2018. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kontra Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(C-90/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Visoki upravni sud

Az alapeljárás felei

Felperes: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Alperes: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 15. cikk (3) bekezdésének második albekezdését és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.) 4. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely akkor is előírja a közpénzek használatára vonatkozó információhoz való kivétel nélküli hozzáférés lehetőségét, ha másfelől, az ezen információhoz való hozzáférés korlátozva van, mert üzleti titoknak (banktitoknak) minősül?

____________