Language of document :

2018 m. vasario 8 d. Visoki upravni sud (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Byla C-90/18)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Visoki upravni sud

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Atsakovas: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 15 straipsnio 3 dalies antros pastraipos ir 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 311) 4 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jos draudžia nacionalinės teisės aktus, kuriuose nenumatyta galimybės susipažinti su informacija, susijusia su valstybės lėšų panaudojimu, išimtis, nors prieiga prie šios informacijos apribojama dėl to, kad ji sudaro komercinę (banko) paslaptį?

____________