Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 8. februārī iesniedza Visoki upravni sud (Horvātija) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Lieta C-90/18)

Tiesvedības valoda – horvātu

Iesniedzējtiesa

Visoki upravni sud

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Atbildētājs: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 15. panta 3. punkta otrās daļas un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 2001, L 145, 43. lpp.) 4. panta 1. un 2. punkta tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka tām pretrunā ir valsts tiesiskais regulējums, ar ko paredz iespēju bez izņēmumiem piekļūt informācijai par valsts līdzekļu izmantošanu, lai arī tajā pašā laikā piekļuve šai informācijai ir ierobežota, jo tā ir komercnoslēpums (banku noslēpums)?

____________