Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Visoki upravni sud (Croația) la 8 februarie 2018 - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Cauza C-90/18)

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Visoki upravni sud

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Pârât: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Întrebarea preliminară

Dispozițiile articolului 15 alineatul (3) al doilea paragraf TFUE și cele ale articolului 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO 2001, L 145, p. 43 [Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76]) trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care prevede că posibilitatea accesului la informațiile referitoare la utilizarea de fonduri publice nu prezintă nicio excepție, chiar dacă, pe de altă parte, accesul la aceste informații este restricționat întrucât ele constituie un secret comercial (bancar)?

____________