Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Visoki upravni sud (Hrvaška) 8. februarja 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Zadeva C-90/18)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Visoki upravni sud

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Tožena stranka: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe člena 15(3), drugi pododstavek, PDEU ter člena 4(1) in (2) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331) razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni določbi, ki omogoča, da javnost do informacij o razpolaganju s javnimi sredstvi dostopa brez izjem, čeprav bi bil dostop do teh informacij sicer omejen, ker so poslovna (bančna) tajnost?

____________