Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Areios Pagos (Grekland) den 27 november 2017 – Ellinika Nafpigeia AE mot Panagiotis Anagnostopoulos m.fl.

(Mål C-664/17)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Areios Pagos

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ellinika Nafpigeia AE

Motparter: Panagiotis Anagnostopoulos m.fl.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1 i direktiv 98/50/EG tolkas på så sätt att vid bedömningen av huruvida det föreligger en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet, ska begreppet ”ekonomisk enhet” anses omfatta en helt självständig produktionsenhet som har kapacitet att uppnå sitt ekonomiska mål utan att behöva utnyttja (genom köp, lån eller hyra) externa produktionsmedel (råvaror, personal, mekanisk utrustning, delar av slutprodukten, supporttjänster, ekonomiska resurser etc.)? Eller är det tvärtom tillräckligt för att det ska anses vara fråga om en ”ekonomisk enhet” att produktionsenhetens verksamhetsföremål tydligt kan särskiljas, att det faktiskt är fråga om rörelsedrivande verksamhet och att det är möjligt att på ett effektivt sätt organisera produktionsmedlen (råvaror, maskiner och annan utrustning, personal och supporttjänster) för att kunna uppnå nämnda mål, oberoende av huruvida den nya verksamhetsinnehavaren utnyttjar externa produktionsmedel eller att denne i ett konkret fall inte har lyckats uppnå målet?

Ska artikel 1 i direktiv 98/50/EG tolkas på så sätt att det inte ska anses föreligga en övergång i ett fall där överlåtarens eller förvärvarens – eller bådas – avsikt inte endast är att den nya verksamhetsinnehavaren framgångsrikt ska fortsätta att driva verksamheten, utan även att verksamheten ska upphöra i samband med en kommande avveckling av det aktuella företaget?

____________