Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 28. novembrī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugāle) – Tratave —Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-672/17)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Tratave —Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālie jautājumi

Vai neitralitātes principam un Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK 1 90. pantam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Pievienotās vērtības nodokļa kodekss) 78. panta 11. punkts, kas tiek interpretēts tādējādi, ka nodokļa korekcija maksājuma parāda gadījumā nav atļauta, pirms preču vai pakalpojumu saņēmējam, kas ir nodokļa maksātājs, nav paziņots par nodokļa atcelšanu sākotnēji atskaitītā priekšnodokļa koriģēšanas ietvaros?

Ja atbilde ir apstiprinoša, vai neitralitātes principam un Direktīvas 2006/112/EK 90. pantam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 78. panta 11. punkts, kas tiek interpretēts tādējādi, ka nodokļa korekcija maksājuma parāda gadījumā nav atļauta, ja paziņošana par nodokļa atcelšanu preču vai pakalpojumu saņēmējam, kas ir nodokļa maksātājs, nav tikusi veikta termiņā, kas šī paša kodeksa 98. panta 2. punktā ir paredzēts nodokļa atskaitīšanai?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).