Language of document :

2017 m. lapkričio 30 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministero della Salute / Hannes Preindl

(Byla C-675/17)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Ministero della Salute

Kita proceso šalis: Hannes Preindl

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Direktyvos [2005/36/EB]1 21, 22 ir 24 straipsnius valstybė narė, kurioje dieninės studijos yra privalomos, todėl draudžiama tuo pat metu studijuoti pagal dvi studijų programas, privalo automatiškai pripažinti profesinius vardus, kurie įgyti kilmės valstybėje narėje tuo pat metu arba iš dalies sutampančiais laikotarpiais?

2.    Jeigu atsakymas būtų teigiamas, ar direktyvos 22 straipsnio a punktą ir 21 straipsnį galima aiškinti taip, kad valstybės narės institucijai, kurios prašoma pripažinti kvalifikaciją, vis dėlto leidžiama tikrinti, ar bendra tokio rengimo trukmė, lygis ir kokybė yra ne prastesni nei rengimo pagal dieninio mokymo programą atveju?

____________

1     2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005, p. 22).