Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Zadeva C‑34/13

Monika Kušionová

proti

SMART Capital, a.s.

(predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Krajský súd v Prešove)

„Predhodno odločanje – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji – Potrošniška kreditna pogodba – Člen 1(2) – Pogoj, ki temelji na obvezni zakonski določbi – Področje uporabe navedene direktive – Členi 3(1), 4, 6(1) in 7(1) – Zavarovanje terjatve z zastavno pravico na nepremičnini – Možnost uveljavljanja te zastavne pravice s prodajo na dražbi – Sodni nadzor“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. septembra 2014

1.        Vprašanja za predhodno odločanje – Dopustnost – Meje – Očitno neupoštevna vprašanja in hipotetična vprašanja, postavljena v okoliščinah, ki izključujejo koristen odgovor

(člen 267 PDEU)

2.        Varstvo potrošnikov – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Direktiva 93/13 – Sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nepoštenih pogojev – Nacionalna ureditev, ki omogoča poplačilo terjatve z zunajsodnim uveljavljanjem zastavne pravice na nepremičnini, ki jo je v zavarovanje ustanovil potrošnik – Dopustnost – Pogoji – Načeli učinkovitosti in enakovrednosti – Vpliv na temeljno pravico do stanovanja – Preverjanje, ki ga opravi nacionalno sodišče

(Listina o temeljnih pravicah, členi 7, 38 in 47; Direktiva Sveta 93/13)

3.        Varstvo potrošnikov – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Direktiva 93/13 – Področje uporabe – izključitev pogodbenih pogojev, ki temeljijo na obveznih zakonih ali predpisih – Preverjanje, ki ga opravi nacionalno sodišče

(Direktiva Sveta 93/13, člen 1(2))

1.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 38.)

2.        Določbe Direktive 93/13 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki omogoča poplačilo terjatve, ki temelji na morda nepoštenih pogodbenih pogojih, z zunajsodnim uveljavljanjem zastavne pravice na nepremičnini, ki jo je v zavarovanje ustanovil dolžnik, če s to ureditvijo ni praktično onemogočeno ali pretirano oteženo varstvo pravic, ki jih ta direktiva priznava potrošniku, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.

(Glej točko 68 in točko 1 izreka.)

3.        Člen 1(2) Direktive 93/13 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da je pogodbeni pogoj iz pogodbe, ki jo prodajalec ali ponudnik sklene s potrošnikom, izključen s področja uporabe te direktive samo, če navedeni pogodbeni pogoj temelji na vsebini obvezne določbe iz zakona ali drugega predpisa, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.

(Glej točko 80 in točko 2 izreka.)