Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 3. října 2012 - Actavis Group TC, EHF, Actavis UK v. Sanofi

(Věc C-443/12)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci původního řízení

Žalobce: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Žalovaný: Sanofi

Třetí strana: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Předběžné otázky

1.    Podle jakých kritérií se určuje, zda je výrobek chráněn "platným základním patentem" podle čl. 3 písm. a) nařízení 469/2009/ES (dále jen "nařízení")?

2.    V situaci, v níž je několik výrobků chráněno platným základním patentem, brání nařízení, a zejména čl. 3 písm. c), tomu, aby bylo majiteli patentu vydáno osvědčení pro každý chráněný výrobek?

____________

1 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Úř. věst. 2009 L 152, s. 1)